Kurs Spawania – Uczniowie ZS

Rozpoczęliśmy kolejny kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG uczniów Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą realizowanego z projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Priorytet VIII Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego projekty realizowane poza formułą ZIT.
W kursie bierze udział dwudziestu dwóch uczniów.