Badania spoin

Badania i doradztwo. Prowadzimy badania nieniszczące spoin oraz doradztwo z zakresu spawania oraz usprawnień produkcyjnych. Oferujemy badania nieniszczące spoin metodami:

– Badanie Wizualne VT
– Badanie penetracyjne PT
– Badanie magnetyczno-proszkowe MT
– Badania ultradźwiękowe UT


Nasze realizacje:

– Przeprowadziliśmy ekspertyzę i wydaliśmy opinię na temat pęknięcia spoin wtryskarki produkcyjnej
– Przeprowadziliśmy ekspertyzę i wydaliśmy opinię dotycząca interpretacji pęknięć spoin komory obrotowej zagazowania typ WJBp-1,5

Ponadto w zakresie szeroko pojętego spawalnictwa oferujemy:

– Nadzory nad produkcją
– Ekspertyzy
– Opinie
– Tworzymy dokumentację techniczną