Kurs spawania MMA

Uprawnienia spawalnicze Kostrzyn nad Odrą

Kurs spawacza MMA. Spawanie elektrodą otuloną – metoda MMA Spawanie łukowe elektrodą otuloną nazywane jest również metodą MMA (Manual Arc Welding) i jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego. W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, która składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Pomiędzy końcem elektrody a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku ma charakter kontaktowy poprzez dotknięcie końca elektrody do materiału spawanego. Elektroda topi się i krople stopionego metalu elektrody przenoszone są poprzez łuk do płynnego jeziorka spawanego metalu tworząc po ostygnięciu spoinę. Najczęstszym rodzajem spawanego złącza jest spawanie MMA z elektrodą powlekaną (ręczny łuk metalowy), w którym elektroda prowadzona jest przez rękę spawacza. Jest to dość skomplikowany proces, w którym spawacz musi posiadać pewną trajektorię, odległość między elektrodą a metalem, monitorować temperaturę i dokładność połączenia. Nasz kurs pozwoli pozwoli Państwu zdobyć uprawnienia spawalnicze.


Spawanie czołowe polega na tym, że brzeg przynajmniej jednego z dwu łączonych elementów jest przetopiony na całej grubości. Stosowane jest do łączenia stykowego blach, prętów, rur itp. Przy spawaniu czołowym jest wymagana odpowiednio przygotowana krawędź elementów.

W procesie spawania MMA aktualnym źródłem jest transformator lub falownik. Tworzą przemiennik lub stały prąd, który jest połączony dwoma przewodami – jeden do elektrody i drugiego do najbardziej spawanej części. Cechą spawania MMA, jak jednak i innych rodzajów spawania, jest potrzeba wysokiego prądu (30-300 i więcej) i stosunkowo małe napięcie. W takich warunkach przydzielana jest największa ilość ciepła. Metoda MMA to metoda uniwersalna ze względu na gatunek spawanej stali, rodzaj konstrukcji, pozycję i miejsce spawania. Główne zastosowanie to spawanie konstrukcji stalowych w przemyśle stoczniowym i w większości branż produkcyjnych, spawanie rurociągów, w pracach instalacyjnych na budowach, spawanie w warunkach polowych i na wysokościach oraz w miejscach o utrudnionym dostępie. Jest to również ulubiona metoda hobbystów oraz małych warsztatów naprawczych. Zapraszamy na nasz kurs dla spawacza.

Uprawnienia spawalnicze Słubice