Kurs spawania MAG

Kurs spawania MAG lubuskie

Specyfika spawania MAG różni się od MIG nieznacznie. W metodzie MAG wykorzystany jest gaz chemicznie aktywny taki jak dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się głównie w przypadku materiałów stalowych. Dodatkowo, zarówno MAG jak i MIG są niezwykle korzystne biorąc pod uwagę szybkość procesu spawania. Spawanie, jako proces który ma na celu trwałe połączenie materiałów, tylko na pozór wygląda jak praca o niewielkim skomplikowaniu.  Kurs spawacza MAG gwarantujący uprawnienia spawalnicze to aż 120 godzin oraz 23 godziny teorii. Zajęcia rozpoczynają się od instruktarzu wstępnego, w którym pokazywane jest stanowisko do spawania. Omawiane jest szczegółowo urządzenie spawalnicze, podajnik drutu, uchwyt spawalniczy, instalacja dostarczania gazu osłonowego oraz oprzyrządowanie pomocnicze. Kursant zapoznaje się najpierw z samym procesem spawania – od podstaw uczy się prowadzić uchwyt spawalniczy, zaczynając od napawania i prostego spawania. 


W metodzie MAG stosuje się aktywne gazy osłonowe (między innymi dwutlenek węgla lub tlen). Ma ona szerokie zastosowanie do spawania stali, głównie stali czarnej oraz stali nierdzewnej. Rozróżniamy kilka odmian spawania MAG:
– 135 (spawanie drutem litym)
– 136 (spawanie drutem proszkowym o rdzeniu topnikowym)
– 138 (spawanie drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym)

Specyfika spawania MAG różni się od MIG nieznacznie. W metodzie MAG wykorzystany jest gaz chemicznie aktywny taki jak dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się głównie w przypadku materiałów stalowych. Dodatkowo, zarówno MAG jak i MIG są niezwykle korzystne biorąc pod uwagę szybkość procesu spawania. Spawanie, jako proces który ma na celu trwałe połączenie materiałów, tylko na pozór wygląda jak praca o niewielkim skomplikowaniu.  Kurs spawacza MAG to aż 120 godzin oraz 23 godziny teorii. Zajęcia rozpoczynają się od instruktarzu wstępnego, w którym pokazywane jest stanowisko do spawania. Omawiane jest szczegółowo urządzenie spawalnicze, podajnik drutu, uchwyt spawalniczy, instalacja dostarczania gazu osłonowego oraz oprzyrządowanie pomocnicze. Kursant zapoznaje się najpierw z samym procesem spawania – od podstaw uczy się prowadzić uchwyt spawalniczy, zaczynając od napawania i prostego spawania.

Kurs spawania MAG Słubice