Naprawy UDT

Przeprowadzamy naprawy UDT urządzeń i różnych elementów wózków. Nasza wiedza i doświadczenie w spawaniu niejednokrotnie przyczyniło się do znacznych oszczędności zakładów. Uszkodzona maszyna, która w danym momencie nie może być używana powoduje spowolnienie a nawet zatrzymanie linii produkcyjnej. Spwsystem zajmuje się także naprawami pęknięć elementów stalowych urządzeń, mamy szerokie doświadczenie w naprawach masztów dużych wózków widłowych.


W trakcie napraw UDT najczęściej dokonujemy:

– Badań magnetyczno – proszkowych
– Usunięć pęknięć
– Wykonania spoin pod nadzorem inż. spawalnika
– Kontroli wymiarów geometrycznych
– Badań nieniszczących spoin

Dozór techniczny to określone ustawą działania zmierzające do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, poprzez rozprężanie cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.