Kurs spawania SG

Kurs spawacza SG. Metoda spawania gazowego wykorzystuje gazy palne do połączenia metalowych elementów. Najpopularniejszą odmianą tego procesu jest spawanie acetylenowo tlenowe, które zapewnia największą temperaturę płomienia, a to ma wpływ na szybkość spawania. Mimo że metoda ta jest wypierana przez spawanie elektryczne, nadal posiada wiele zalet. Jedną z nich jest zdecydowanie bardzo niski koszt sprzętu niezbędnego do spawania oraz koszt samego spawania. Spawanie gazowe wykorzystywane jest najczęściej przy kładzeniu instalacji hydraulicznej, ciepłowniczej czy wreszcie gazowej w nowo budowanych budynkach. Świetnie nadaje się w naprawach oraz pracy w trudnych warunkach, z dala od sieci energetycznej.  Możemy powiedzieć, że organizowany przez nas kurs dla spawacza pozwoli Państwu zdobyć konkretne uprawnienia spawalnicze.


Wyróżniamy dwa stopnie kursu spawania gazowego:
– Kurs spawania gazowego blach
– Kurs spawania gazowego rur

Kurs spawania gazowego blach to około 100 godzin praktyki oraz 30 godzin teorii. Kursant od podstaw uczony jest obsługi palnika. Dokładnie tłumaczone są zasady bezpieczeństwa związanego z obsługą butli gazowych, węży oraz samego palnika. Pokazywana jest technika spawania „w lewo” oraz „w prawo”. Ukończenie kursu pozwala kursantowi przystąpić do egzaminu i uzyskać uprawnienia spawalnicze. Pomimo, że spawanie gazowe jest najstarszą metodą spawania, dotąd nikt jeszcze nie zrobotyzował spawania acetylenowo-tlenowego, ze względu na trudności z komputerowym sterowaniem wizualnym procesu. W literaturze można znaleźć algorytmy komputerowego rozpoznawania granicy jeziorka spawalniczego /3/, określenie głębokości wtopienia na podstawie przestrzennego komputerowego przetwarzania obrazu ugięcia jeziorka spawalniczego strumieniem gazów płomienia /2/ i „komputerowe widzenie” stereoskopowe /4/. Brak jest natomiast komputerowego przetwarzania obrazu płomienia i rozpoznawania jego stref.