Kurs spawania MIG

Uprawnienia spawalnicze Kostrzyn nad Odrą

Metoda MIG (skrót od Metal Inert Gas). MIG to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych – w przeciwieństwie dometody MAG nie uczestniczą one w procesie spawalniczym. Podczas trwania procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny – np. argon, hel lub ich kombinacje. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku spawania metali nieżelaznych takich jak aluminium, glin, magnez czy miedź. Spawacz metodą MIG musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Kurs spawacza organizowany przez naszą firmę zakłada, że osoba biorąca w nim udział zdobędzie uprawnienia spawalnicze.


Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami urządzeń spawalniczych, materiałów do spawania, przygotowywania złączy do spawania oraz wiadomościami z zakresu BHP w pracy spawacza.

Kurs dla spawacza MIG. Skrót MIG powstał od angielskiego określenia Metal Inert Gas, a zatem w tym przypadku wykorzystywany jest gaz chemicznie obojętny (np. hel, argon). Metoda ta idealnie nadaje się do łączenia aluminium, miedzi i innych metali nieżelaznych oraz ich stopów. Metoda spawania MIG polega na scalaniu dwóch elementów przy pomocy łuku elektrycznego tworzonego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły, a oba elementy są chronione strumieniem gazu osłonowego. Z uchwytu emitowany jest płynnie drut spawalniczy, który ulega stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stapianego drutu łączy się z topionym materiałem, tworząc płynne jeziorko spawalnicze, które po skrzepnięciu przemienia się w trwałe złącze.

Uprawnienia spawalnicze Słubice