SZKOLENIA

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Informacje o kursach

Oferta Ośrodek Szkoleniowy Spawsystem – organizuje szkolenia otwarte i zamknięte. Szkolenia zamknięte organizowane są na zlecenie danej instytucji. Program szkoleń uwzględnia specyfikę branży, potrzeby szkoleniowe, specyfikę grupy oraz strategię rozwojową firmy. Szkolenia zamknięte mogą obejmować zakres tematyczny oferowany przez nas, zamieszczoną na stronie www oraz tematykę specjalną realizowaną na życzenie klienta. Prowadzimy także szkolenia spawaczy oraz odnowieniami lub rozszerzeniami uprawnień spawalniczych.  Czytaj …

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Kurs spawania MAG

Specyfika spawania MAG różni się od MIG nieznacznie. W metodzie MAG wykorzystany jest gaz chemicznie aktywny taki jak dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne. Ten rodzaj spawania wykorzystuje się głównie w przypadku materiałów stalowych. Dodatkowo, zarówno MAG jak i MIG są niezwykle korzystne biorąc pod uwagę szybkość procesu spawania. Spawanie, jako proces który ma na celu trwałe połączenie materiałów, tylko na pozór wygląda jak praca o niewielkim skomplikowaniu. Dalej …

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Kurs spawania TIG

Spawanie łukową nietopliwą elektrodą (TIG). Proces spawania odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, podobnie jak przy spawaniu metodą MIG. Oznacza to, że gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny. Dużym plusem metody TIG jest uniwersalność – można spawać prawie wszystkie metale i stopy, a także wysoka jakość i czystość spoiny. W procesie nie powstaje żużel, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami. Dalej …

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Kurs spawania MIG

Metoda MIG (skrót od Metal Inert Gas). MIG to proces spawania łukowego elektrodą topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych – w przeciwieństwie dometody MAG nie uczestniczą one w procesie spawalniczym. Podczas trwania procesu spawalniczego drut jest nieprzerwanie transportowany z podajnika przez uchwyt spawalniczy, podobnie jak gaz ochronny – np. argon, hel lub ich kombinacje. Metoda ta wykorzystywana jest w przypadku spawania metali nieżelaznych takich jak aluminium, glin, magnez czy miedź. Dalej …

 
Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Kurs spawania MMA

Lorem Spawanie elektrodą otuloną – metoda MMA Spawanie łukowe elektrodą otuloną nazywane jest również metodą MMA (Manual Arc Welding) i jest to najstarsza i najbardziej uniwersalna metoda spawania łukowego. W metodzie MMA wykorzystywana jest elektroda otulona, która składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Pomiędzy końcem elektrody a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku ma charakter kontaktowy poprzez dotknięcie końca elektrody do materiału spawanego. Dalej …

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Kurs spawania SG

LKurs spawania SG. Metoda spawania gazowego wykorzystuje gazy palne do połączenia metalowych elementów. Najpopularniejszą odmianą tego procesu jest spawanie acetylenowo tlenowe, które zapewnia największą temperaturę płomienia, a to ma wpływ na szybkość spawania. Mimo że metoda ta jest wypierana przez spawanie elektryczne, nadal posiada wiele zalet. Jedną z nich jest zdecydowanie bardzo niski koszt sprzętu niezbędnego do spawania oraz koszt samego spawania. Spawanie gazowe stosujemy głównie przy instalacjach hydraulicznych  Dalej …

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Weryfikacje uprawnień

Weryfikacja uprawnień. Uprawnienia spawalnicze są wydawane na 2 lub 3 lata. Masz już certyfikat ale kończy Ci się jego ważność? W Naszym Ośrodku Szkolenia możesz odnowić uprawnienia. Nie ma znaczenia gdzie wcześniej zdawałeś egzamin. Zgłoś się do Nas, ustalimy datę egzaminu specjalnie dopasowaną do Ciebie. Będziesz mógł zdecydować czy nowe uprawnienia chcesz mieć wystawione przez Instytut Spawalnictwa czy przez TUV Rheinland. Egzaminy przeprowadzamy w każdej metodzie spawania.  Dalej …

Kurs spawania Kostrzyn nad Odrą

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli jesteś pracodawcą i zatrudniasz spawaczy albo chciałbyś przeszkolić swoją załogę prosimy o kontakt. Przygotujemy indywidualną ofertę z atrakcyjnymi rabatami. Jeżeli chcecie się Państwo z nami skontaktować można to zrobić za pomocą interaktywnego formularza zamieszczonego poniżej. Wystarczy podać swoje aktualne dane takie jak dane osobowe, firmę, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj certyfikacji. Następnie wybieramy opcję z dostępnej listy – kurs spawania MAG / MIG, TIG, MMA, SG.  Dalej …