Kurs spawania TIG

Kurs spawania TIG Gorzów

Kurs spawania TIG . Spawanie łukową nietopliwą elektrodą (TIG). Proces spawania odbywa się w otoczeniu gazu ochronnego chemicznie obojętnego, podobnie jak przy spawaniu metodą MIG. Oznacza to, że gaz osłonowy chroni spoinę i elektrodę przed utlenieniem, ale nie ma wpływu na proces metalurgiczny. Dużym plusem metody TIG jest uniwersalność – można spawać prawie wszystkie metale i stopy, a także wysoka jakość i czystość spoiny. W procesie nie powstaje żużel, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami. Charakterystyczna jest tu nietopliwa elektroda wolframowa.  Obecnie spawanie TIG jest jednym z podstawowych procesów wytwarzania konstrukcji, zwłaszcza ze stali wysokostopowych, stali specjalnych, stopów niklu, aluminium, magnezu, tytanu i innych. Spawać można w szerokim zakresie grubości złączy, od dziesiętnych części mm do nawet kilkuset mm. Spawanie TIG prowadzone może być prądem stałym lub przemiennym.

Kurs spawania TIG. Na czym polega metoda TIG? Metoda TIG przede wszystkim opiera się w swojej technologii na wytworzeniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody. Ta wykonana jest z wolframu, a cały proces przebiega w osłonie gazu obojętnego. Jest nim najczęściej argon lub hel, które wypływają w określonych ilościach z dyszy uchwytu elektrodowego.

Uchwyt dyszy zbudowany jest z takich elementów, jak: przewód prądowy, przewód gazu osłonowego wchodzącego, przewód chłodziwa wchodzącego, dysza gazowa oraz wspomniana elektroda wolframowa. To właśnie jednoczesne działanie gazu osłonowego wychodzącego, środowiska materiałów łączonych, odpowiednio wysokiej temperatury, a także spoiwa TIG, pozwala na wytworzenie łuku, tworzącego swoiste jeziorko spawalnicze. Ono zastygając, tworzy stałe i przede wszystkim wysokiej jakości złącze. Urządzenia do spawania TIG są tanie i łatwe w obsłudze. W procesie spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej, połączenie spawane uzyskuje się przez stopienie metalu spawanych przedmiotów i materiału dodatkowego ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się pomiędzy nietopliwą elektrodą i spawanym przedmiotem w osłonie gazu obojętnego lub redukcyjnego. Jest to „najczystszy” z wszystkich procesów spawania łukowego, porównywany z metalurgicznego punktu widzenia do mikroodlewania łukowego w osłonach gazowych. Nasz kurs spawacza prowadzi szkolenia tą metodą.

Kurs spawania TIG Myślibórz